In 2018 heeft ILT aan ANWB-HEMS vliegers ouder dan 60 ontheffing verleend op hun vliegverbod zoals beschreven in de wetgeving EASA Part-FCL.

HeliAir heeft ook zo'n ontheffing aangevraagd. Dat is afgewezen, ook in bezwaar. Geen veiligheidsoverwegingen of medische redenen maar omdat het beleid is geen ontheffingen af te geven. Bovendien stelt de jurist dat het bij ANWB-MAA om een ander soort vliegwerk gaat waar zelden of nooit passagiers vervoerd worden. Dat is pertinent onjuist. Het onbreekt ons aan tijd en middelen via de rechter in beroep te gaan.

Uit onderzoek in opdracht van EASA blijkt dat Single Pilot Commercieel Vervoer op kleine helikopters en vliegtuigen verantwoord is. Het rapport daarover staat hier: rapport aanbevelingen leeftijdsbeperkingen
In 2019 vlieg ik mijn 31e jaar helikopter. Ik mag wel les geven, examens afnemen, vliegwerk doen met fotografen en filmapparatuur, parachutisten afgooien, hoogspanningsleidingen inspecteren ..enzovoorts.. MAAR geen commercieel vervoer. En nu anderen het wel mogen is het echt niet grappig ! Wel grappig is dat ik in een buitenland beoordelen mag of een vlieger ouder dan 60 wel commercieel vervoer mag doen :-)